เมนูหลัก :>เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้> จังหวัดสุราษฎร์ธาน >สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
  ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผังที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
   ไป..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (สพป.สฎ.3)