เมนูหลัก :  >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>จังหวัดสุราษฎร์ธานี>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3> อำเภอเคียนซา


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในอำเภอเคียนซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกดูแผนที่+เส้นทางคมนาคม

• ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

อำเภอเคียนซามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้แก่

เครือข่าย เคียนซาเขาตอก
•บ้านบางประสามัคคี •วัดดอนพยอม •วัดเพ็งประดิษฐาราม •ศึกษาประชาคม •สุธรรมเจริญมิตรมิตรภาพที่ 130 •บ้านเขาตอก •บ้านคลองจัน •บ้านทุ่งจูด •บ้านสี่แยกสามัคคี

เครือข่าย พ่วงอรัญ
•บ้านคลองโร •บ้านควนคีรีวงศ์ •บ้านควนสามัคคี •บ้านบางดี •บ้านพรหมรังสิต •บ้านสี่แยกคลองศิลา •สมบูรณ์ประชาสรรค์ •บ้านไร่ยาว •บ้านบางใหญ่สามัคคี •บ้านห้วยมุด •มิตรประชาราษฎร์ •วัดอรัญคามวารี

เครือข่าย ใต้ร่มเย็น
•จิตประชาราษฎร์ •บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ •ไทยรัฐวิทยา22 •บ้านเขารักษ์ •บ้านเขาสามยอด •บ้านทับใหม่ •บ้านหน้าเขา
ใต้ร่มเย็น


การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอเคียนซากับตัวจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง

มีทางหลวง กรป.กลาง ตัดผ่านจากทางหลวงสายสุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า ไปยังอำเภอพระแสงและอำเภออื่น ๆ เช่น ทุ่งใหญ่ และทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรถประจำทางสายสุราษฎร์ธานี – เคียนซา พระแสง และทุ่งสง ผ่านเป็นประจำเกือบทุกชั่วโมง และมีรถสองแถวเดินทางติดต่อระหว่างตลาดท่าข้ามอำเภอพุนพินกับอำเภอเคียนซาเกือบตลอดวัน

**แผนที่เส้นทางรถยนต์