เมนูหลัก :  >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>จังหวัดสุราษฎร์ธานี>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอพระแสง
คำแนะนำ..ตลิกที่ภาพ หรือข้อความที่ทำเชื่อมโยงไว้ (Link ซึ่งเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในอำเภอพระแสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกดูแผนที่+เส้นทางคมนาคม

 

• อำเภอพระแสงมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้แก่

เครือข่าย บางสวรรค์ไทรโสภา
•บ้านเกาะน้อย •บ้านห้วยแห้ง •บ้านคลองโหยน •ปัญญาประชาอุทิศ •บ้านหมาก •วัดบางสวรรค์ •บ้านหน้าเขา •อุดมมิตรพัฒนา •วัดบางพา •บ้านประตูพลิก •บ้านราษฎ์พัฒนา

เครือข่าย ไทรขึง
•นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 •บ้านควนสว่างวัฒนา •บ้านบางน้ำเย็น •บ้านไสท้อน •บ้านควนยอ •วัดสามพัน •บ้านไสดง

เครือข่าย สินปุนตาปี
•หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 •บ้านควนนิยม •ประชาอุทิศ •บ้านบางรูป •บ้านควนมหาชัย •บ้านโคกมะม่วง •บ้านเมรัย •บ้านบางเหรียง •บ้านทุ่งหญ้าแดง •วัดบางกำยาน •บ้านบางใหญ่สินปุน

เครือข่าย อิปันสาคู
•บ้านบ่อพระ •บ้านบางหยด •บ้านปลายสาย •บ้านยูงทอง •บ้านไสขรบ •บ้านย่านดินแดง •บ้านบางใหญ่ •อุตสาหกรรมป่าไม้18
•บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195


การคมนาคม

     - ทางรถยนต์ 1
     - ทางรถยนต์ 2

 

คลิก..ดูชื่อตำบล บ้านสว่างวัฒนา