สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ประธานกรรมการ

นายอุดมพร ฉิมดี

กรรมการผู้แทนบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายศุภกร เกษกล้า

กรรมการผู้แทนบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายเดโช ขวัญพุฒ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมะลิวรรณ กิจครวญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางผกามาศ หอมกอ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap