สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ขออภัย ! กำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ.2560)

ผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS)

ผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปรฏิบัติราชการ (KRS)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online)

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap