สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางวรรณดี สวัสดิโกมล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางปราณี ลิกขะไชย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายภัทราวุธ เพชรชู

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายชัยรัตน์ ขวัญหวาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

นายสุเมธ ยอดมณี

ช่างปูน 3

นายไทยรัฐ ไทยทอง

ช่างปูน 3

นางสาวพรฤดี ผลประมูล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-

พนักงานขับรถ

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน

-

ภารโรง

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap