สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางจันจิรา อมรสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอารีย์ วิเศษแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา เกื้อผล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอรัญญา จันทร์ดำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุฐิพร โสตทิพย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวดี เสมาพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี รัตนาพร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางจตุพร คงอภัย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกิจรัตน์ รักชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap