สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวพยอม เพชรน่วม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุกัญญา แพรกปาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ ลิ้มเต้

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา เดชอรุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุภาพร สามี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวประภาพร วิจิตต์

พนักงานราชการ

นางสาววารี ลิกขะไชย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชัชดา ทับเที่ยง

ลูกจ้างชั่วคราว

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap