สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายภูริพัฒน์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางเฉลิมศรี ชูสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร พรัดมะลิ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเชิดภัก ศิริสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางหทัยทิพย์ ทรรพคช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมลทิรา รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพริ้มเพรา บุปผา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจิตติพร ปรีชา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายเจริญ กระจ่างรส

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางณัฐชยา ปานแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิศา ไกรสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางมณฑกานต์ ชุมช่วย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสุรัสวดี หนูรักษา

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจิราพร ชัยสวัสดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap